X
GO
Hakkımızda

Genel Bilgiler

Türkiye’de çalışan kadınların yaklaşık 2,5 milyonu tarım sektöründe çalışıyor. Bu kadınların neredeyse yüzde 80’i ücretsiz bir şekilde tam zamanlı çalışıyor. Bu nedenle de herhangi bir gelir elde edemiyor ve sosyal güvence destekleri bulunmuyor.

Kadınların kentsel alanlarda daha iyi koşullarda işgücüne katılmalarının sağlanmasının yolu bu kadınları mesleki eğitim ve becerilerinin geliştirilmesinden geçiyor. Kadınların ekonomik hayata katılımı aynı zamanda ekonomik olarak güçlendirilmesi sürdürülebilir ve insan odaklı bir kalkınmanın en önemli adımlarında birini oluşturuyor.  

GATE Projesi bu doğrultuda Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilerek Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından uygulanmaya başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın Sözleşme Makamı olduğu proje İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı’nın (HRD-OP) İstihdam başlıklı öncelik ekseni altında geliştirildi. 

20 Ocak 2016 tarihinde başlayan GATE Projesi faaliyetleri Giresun ve Ordu illerinde yürütülmektedir. Proje faaliyetleri 20 Eylül 2017 tarihinde tamamlanacaktır.

 

Projenin Amacı

Projenin amacı, işsiz olanlar dâhil olmak üzere iş gücü dışında yer alan, evden ve/veya mevsimsel aile işçisi olarak ücretsiz olarak çalışan kadınlar için hazır giyim sektöründe sürdürülebilir bir mesleki eğitim, girişimcilik ve istihdam mekanizmasının oluşmasına destek verilmesidir. 

 

Çıktılar

Projede aşağıdaki üç sonuç alanı öngörülmektedir;

Sonuç 1: Kadınların istihdam edilebilirlik ve girişimcilik kapasitelerinin güçlendirilmesi

Bu sonuç alanı kapsamında kadınların istihdam edilebilirlik ve girişimcilik kapasitelerini eğitim modülleri ile güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu modüller sayesinde kadınların profesyonel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanacaktır. Bu eğitimler hem gelişim araçlarıyla (örn. görsel kurslar, yaşanmış örnek hikâyeler, gibi), hem de rehberlik ve danışmanlık hizmetleriyle desteklenecektir. Bu bileşen aynı zamanda 2017-2022 yılları arası dönemde hazır giyim sektörü ile ilgili eğitimler için sürdürülebilir strateji oluşturma amacını içermektedir. Bu bileşen kapsamında 300 kadın, hazır giyim yapılandırma eğitimi alacak, hazır giyim yapılandırması konusunda eğiticilerin eğitimi aracılığıyla ilgili paydaşlardan 12 personelin bilgi ve becerileri geliştirilecek ve 400 kadın girişimci rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanacaktır.

 

Sonuç 2: Kadınların iş gücü sınıfına katılımları ile ilgili farkındalığın artırılması ve web temelli eğitim ve iletişim platformlarının kurulması

Bu sonuç alanı genel olarak kadınların iş gücü sınıfına katılımlarındaki öneme dair farkındalığı artırmaya yöneliktir. Bu bakımdan, bu bileşenin kapsamındaki faaliyetler projenin yerel seviyede kilit konseptlerini gündeme koymayı hedeflemekte ve kadınların ekonomik hayata işçi veya işveren olarak katılmaları için uygun ortamın sağlanması açısından kültürel dinamikler üzerinde çalışmaktadır. Bu bağlamda; poster, banner, eğitim setleri, broşür gibi binlerce iletişim aracı üretilecektir. Toplantılarla ve diğer iletişim araçlarıyla 100 hazır giyim şirketine ulaşılacaktır.

 

Sonuç 3: Hazır giyim sektörünün yerel kapasitesinin geliştirilmesi ve hazır giyim tabanlı girişimlerle ilgili bilgi birikiminin artırılması için etkili bir hazır giyim iş ağı oluşturulması

Bu sonuç alanıyla ulusal düzeyde bilgi birikimini artırarak ve uluslararası uygulamalara transfer ederek yerel kapasiteyi geliştirirken, bir yandan da hazır giyim sektörü ağı oluşturmayı hedeflenmektedir. Bu Bileşende, hazır giyim sektöründe kadın istihdamının artırılması için uygun ortamı sağlamak amacıyla diğer iki bileşendeki çalışmalar bir araya getirilecektir.